House of the Good News of Jesus Christ (HJC) Actie:

 

Win een Missiontrip Malawi t.w.v. € 2500,-

 

Voorwaarden:

- Registreer jezelf en tien anderen (dus elf mensen in totaal) voor de CHS conferentie 2019, noteer bij elke aangemelde persoon de naam en e-mailadres en verzin een groepsnaam (gelieve niet een kerknaam te gebruiken).

- Leden van de New Testament Church kunnen deelnemen aan de actie, maar moeten dan minimaal 10 mensen die geen lid/deel van de New Testament Church zijn aanmelden.

- Jij zelf en de door jou geregistreerde mensen dienen allemaal aanwezig te zijn op de CHS conferentie 2019.

- Voor deelname dient u 18 jaar of ouder te zijn.

- De winnaar wordt tijdens Come Holy Spirit 2019 bekend gemaakt.

- Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd

- Keuze uit twee reizen: 20 t/m 31 oktober 2019 of 26 april t/m 7 mei 2020 (zie www.hjcmissiontraining.com voor meer informatie over de reis).

- De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

- Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de verbonden voorwaarden, zal House of the good news of Jesus Christ de reis toekennen aan de volgende winnaar in rij.

- Indien de reis wordt afgelast/geannuleerd kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie, wel zal je een nieuwe datum voorgesteld krijgen.

- Binnen enkele weken zal HJC contact op nemen met de winnaar om e.e.a. te organiseren.

- HJC is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden van de actie handelen.

- HJC is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat HJC daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding verplicht is. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door HJC op haar website www.comeholyspirit.nl/2019 op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

- Voor eventuele vragen of opmerkingen over de actie kunt u ons mailen via houseofthegoodnews@gmail.com . HJC zal zo spoedig mogelijk reageren.